Bài thi mới

Tin học MS PowerPoint đề 1
NLD 12:43 21-06-2017

Với những câu hỏi đơn giản để các bạn có thể ôn lại các kiến thức về PowerPoint. Giúp các bạn thành thạo hơn trong quá trình sử dụng...
10 câu 10 phút 139 lượt
Tin học khác Tin học MS PowerPoint Nguyễn Lê Điệp

Tin học đại cương đề 3
NLD 18:25 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 147 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Excel đề 2
NLD 15:25 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 131 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Word đề 2
NLD 14:31 19-06-2017

Microsoft word là một phần không thể thiếu trong công văn phòng hàng ngày của chúng ta với 10 câu hỏi và 20 phút cho các bạn ngẫm nghĩ và trả lời...
10 câu 10 phút 138 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Nguyễn Lê Điệp

Tin học đại cương đề 2
NLD 13:52 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 134 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Excel đề 1
NLD 10:10 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 135 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Word đề 1
NLD 08:45 19-06-2017

Trắc nghiệm microsoft word cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi với thời gian 20 phút để các bạn thỏa sức kiểm tra kiến thức bản thân...
10 câu 10 phút 138 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Nguyễn Lê Điệp

Tin học đại cương đề 1
NLD 02:12 17-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương của bản thân...
10 câu 10 phút 141 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Nguyễn Lê Điệp

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 2
NLD 23:15 15-06-2017

Cung cấp cho các bạn bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết số 2 của loạt bài thi về bằng lái xe hạng A1 chính xác nhằm củng cố kiến thức để chuẩn bị thi sát hạch...
20 câu 15 phút 133 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Nguyễn Lê Điệp

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 1
NLD 13:24 15-06-2017

Ở bộ đề đầu tiên này izwon.com cung cấp cho các bạn 20 câu lý thuyết với thời lượng 15 phút và hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn chính xác và mới nhất...
20 câu 15 phút 138 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Nguyễn Lê Điệp

Bài thi nhiều

Tin học đại cương đề 3
NLD 18:25 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 147 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Nguyễn Lê Điệp

Tin học đại cương đề 1
NLD 02:12 17-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương của bản thân...
10 câu 10 phút 141 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS PowerPoint đề 1
NLD 12:43 21-06-2017

Với những câu hỏi đơn giản để các bạn có thể ôn lại các kiến thức về PowerPoint. Giúp các bạn thành thạo hơn trong quá trình sử dụng...
10 câu 10 phút 139 lượt
Tin học khác Tin học MS PowerPoint Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Word đề 2
NLD 14:31 19-06-2017

Microsoft word là một phần không thể thiếu trong công văn phòng hàng ngày của chúng ta với 10 câu hỏi và 20 phút cho các bạn ngẫm nghĩ và trả lời...
10 câu 10 phút 138 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Nguyễn Lê Điệp

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 1
NLD 13:24 15-06-2017

Ở bộ đề đầu tiên này izwon.com cung cấp cho các bạn 20 câu lý thuyết với thời lượng 15 phút và hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn chính xác và mới nhất...
20 câu 15 phút 138 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Word đề 1
NLD 08:45 19-06-2017

Trắc nghiệm microsoft word cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi với thời gian 20 phút để các bạn thỏa sức kiểm tra kiến thức bản thân...
10 câu 10 phút 138 lượt
Tin học khác Tin học MS Word Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Excel đề 1
NLD 10:10 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 135 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Nguyễn Lê Điệp

Tin học đại cương đề 2
NLD 13:52 19-06-2017

Với hình thức thi trắc nghiệm chọn đáp án đúng trong 10 câu với thời gian tối đa là 20 phút giúp bạn ôn lại kiến thức về tin học đại cương cho bản thân...
10 câu 10 phút 134 lượt
Tin học khác Tin học đại cương Nguyễn Lê Điệp

Bộ đề thi bằng lái xe A1 số 2
NLD 23:15 15-06-2017

Cung cấp cho các bạn bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết số 2 của loạt bài thi về bằng lái xe hạng A1 chính xác nhằm củng cố kiến thức để chuẩn bị thi sát hạch...
20 câu 15 phút 133 lượt
Bằng lái xe Bằng lái xe A1 Nguyễn Lê Điệp

Tin học MS Excel đề 2
NLD 15:25 19-06-2017

Cũng cố các kiến thức cơ bản về Microsoft Excel giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Excel cho công việc và học tập...
10 câu 10 phút 131 lượt
Tin học khác Tin học MS Excel Nguyễn Lê Điệp

Bảng vàng

1 NLD 165
2 izwon 60
3 vnquangminh 30
4 ngocthanh 17
5 linh 15

Thành viên mới

ngocthanh 3.500
lequoctich 4.750
vnquangminh 3.250
linh 4.500
izwon 3.750

Tin học

ToánĐăng nhập